מוסר מהפרשה עם הרב יוסף שושן - פרשת מטות - צפיה

מוסר מהפרשה עם הרב יוסף שושן שליט"א

פרשת מטות