סיפור קטן לשבת-פרשת פנחס תשפ

 

סיפור קטן לשבת - פרשת פנחס