מוסר מהפרשה עם הרב יוסף שושן - פרשת פנחס - צפיה

מוסר מהפרשה עם הרב יוסף שושן שליט"א

פרשת פנחס