כאן תוכלו לקבל מידע לקריאה ולצפיה על כל השאלות האקטואלים בהלכה כגון הלכות בשר וחלב,אבלות,שבת,חגים ומועדים ועוד

מקומות המכוסים שבאשה חלק ג

מקומות המכוסים שבאשה חלק ג

כיסוי הפת וקידוש על כוס מלא ומעומד

כיסוי הפת וקידוש על כוס מלא ומעומד

מקומות המכוסים שבאשה חלק א

מקומות המכוסים שבאשה חלק א

שאסור לקרוא קריאת שמע ולברך כנגד הערווה

שאסור לקרוא קריאת שמע ולברך כנגד הערווה

שאסור לקרוא קריאת שמע ולברך כנגד מקומות המכוסים שבאשה

שאסור לקרוא קריאת שמע ולברך כנגד מקומות המכוסים שבאשה

שצריך ליזהר שלא יראה ליבו את הערווה

שצריך ליזהר שלא יראה ליבו את הערווה

הפטורים מקריאת שמע חלק ב

הפטורים מקריאת שמע חלק ב

הפטורים מקריאת שמע חלק א

הפטורים מקריאת שמע חלק א

שאסור לטעום כלום קודם הקידוש

שאסור לטעום כלום קודם הקידוש

שאין לשנות הנוסח המקובל מאבותיו

שאין לשנות הנוסח המקובל מאבותיו

דין צירוף למניין לצורך קדיש קדושה וברכו

דין צירוף למניין לצורך קדיש קדושה וברכו

שצריך לסמוך גאולה לתפילה

שצריך לסמוך גאולה לתפילה

המסופק אם קרא קריאת שמע כיצד ינהג

המסופק אם קרא קריאת שמע כיצד ינהג

ענינים הנוגעים לאמת ויציב

ענינים הנוגעים לאמת ויציב

מהו בין הפרקים

מהו בין הפרקים

מתי מותר להפסיק בקריאת שמע ובתפילה חלק ג

מתי מותר להפסיק בקריאת שמע ובתפילה חלק ג

שכח לקדש על היין מה יעשה

שכח לקדש על היין מה יעשה

מתי מותר להפסיק בקריאת שמע ובתפילה חלק א

מתי מותר להפסיק בקריאת שמע ובתפילה חלק א

נושאים באקטואליה בהלכה

טהרת המשפחה

טהרת המשפחה

כאן תוכלו ללמוד על שאלות ונושאים העולים בנושא של טהרת המשפחה
הלכה ב 39 שניות עם הרב אריאל אדרי

הלכה ב 39 שניות עם הרב אריאל אדרי

דיני אבלות

דיני אבלות

משולחנו של מרן

משולחנו של מרן

דיני ממונות

דיני ממונות

מאגר ההלכות

מאגר ההלכות

הלכות ברכות

הלכות ברכות

חגים ומועדים

חגים ומועדים

כאן תוכלו לקרוא וכן לצפות בהלכות וסרטונים הקשורים לחגי ומועדי ישראל ממיטב הרבנים והכל בקצרה ובשפה ברורה
כשרות בהלכה

כשרות בהלכה

כאן תוכלו לקבל מידע בכל מיני שאלות הקשורות לכשרות בהלכה
הלכות מעניינות

הלכות מעניינות

מדור הלכות מענינות-כל ההלכות האקטואליות לחיי היום יום

עמוד 84 מתוך 89

אקטואליה בהלכה

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

Please enable the javascript to submit this form