עדיף שיתפלל יחיד בהנץ החמה, כי תפילה שקודם הנץ היא בדיעבד גדול והתירו אותה רק מחמת שעת הדחק, ולכן אם ישנה אפשרות להתפלל בהנץ החמה אפי' ביחיד, יתפלל ביחיד. (ילקוט יוסף חלק א' עמ' קלז).

הרב ירון אשכנזי


תגובות