באיזור מגוריי יש מניין לתפילת שחרית בשעה 5.30 ולאחר מכן יוצאים כולם לעבודה, כעת אנו עדיין מתפללים בהנץ החמה, אבל עוד מעט כבר הנץ מתאחר ואז נתפלל קודם הנץ החמה, השאלה האם עדיף שאתפלל במניין קודם נץ החמה, או שאתפלל בהנץ החמה ביחיד, כלומר מה עדיף, הנץ החמה ב

עדיף שיתפלל יחיד בהנץ החמה, כי תפילה שקודם הנץ היא בדיעבד גדול והתירו אותה רק מחמת שעת הדחק, ולכן אם ישנה אפשרות להתפלל בהנץ החמה אפי' ביחיד, יתפלל ביחיד. (ילקוט יוסף חלק א' עמ' קלז).

הרב ירון אשכנזי


0 תגובות