מי שקורא קריאת שמע לסירוגין או ששומע ציבור קורא קריאת שמע

מי שקורא קריאת שמע לסירוגין או ששומע ציבור קורא קריאת שמע

שאסור לקרוא קריאת שמע ולברך כנגד מקומות המכוסים שבאשה חלק ד

שאסור לקרוא קריאת שמע ולברך כנגד מקומות המכוסים שבאשה חלק ד

שאסור לקרוא קריאת שמע ולברך כנגד מקומות המכוסים שבאשה חלק ג

שאסור לקרוא קריאת שמע ולברך כנגד מקומות המכוסים שבאשה חלק ג

שאסור לקרוא קריאת שמע ולברך כנגד מקומות המכוסים שבאשה חלק ב

שאסור לקרוא קריאת שמע ולברך כנגד מקומות המכוסים שבאשה חלק ב

שאסור לקרוא קריאת שמע ולברך כנגד הערווה

שאסור לקרוא קריאת שמע ולברך כנגד הערווה

שאסור לקרוא קריאת שמע ולברך כנגד מקומות המכוסים שבאשה

שאסור לקרוא קריאת שמע ולברך כנגד מקומות המכוסים שבאשה

הפטורים מקריאת שמע חלק ב

הפטורים מקריאת שמע חלק ב

הפטורים מקריאת שמע חלק א

הפטורים מקריאת שמע חלק א

המסופק אם קרא קריאת שמע כיצד ינהג

המסופק אם קרא קריאת שמע כיצד ינהג

מהו בין הפרקים

מהו בין הפרקים

מתי מותר להפסיק בקריאת שמע ובתפילה חלק ג

מתי מותר להפסיק בקריאת שמע ובתפילה חלק ג

מתי מותר להפסיק בקריאת שמע ובתפילה חלק א

מתי מותר להפסיק בקריאת שמע ובתפילה חלק א

מתי מותר להפסיק בקריאת שמע ובתפילה

מתי מותר להפסיק בקריאת שמע ובתפילה

טעויות בקריאת שמע חלק ב'

טעויות בקריאת שמע חלק ב'

שאין לרמוז בעיניו ולקרוץ בשפתיו באמצע קריאת שמע

שאין לרמוז בעיניו ולקרוץ בשפתיו באמצע קריאת שמע

טעויות בקריאת שמע חלק א'

טעויות בקריאת שמע חלק א'

האם מותר להחמיר כשיטת בית שמאי

האם מותר להחמיר כשיטת בית שמאי

האם אפשר לקרוא קריאת שמע מהלך,עומד,או שוכב

האם אפשר לקרוא קריאת שמע מהלך,עומד,או שוכב

עמוד 1 מתוך 2

אקטואליה בהלכה

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

Please enable the javascript to submit this form