הרב ירון אשכנזי - שצריך שיהיו עשרה בשעת קריאת התורה

הרב ירון אשכנזי - שצריך שיהיו עשרה בשעת קריאת התורה

הרב ירון אשכנזי - שצריך לקרוא במתינות וטוב שיאמר פסוק ויהי נועם

הרב ירון אשכנזי - שצריך לקרוא במתינות וטוב שיאמר פסוק ויהי נועם

הרב ירון אשכנזי - הקורא בתורה צריך לדקדק באותיות ובטעמים

הרב ירון אשכנזי - הקורא בתורה צריך לדקדק באותיות ובטעמים

הרב ירון אשכנזי - סדר הברכות ושצריך להתחיל ולסיים בדבר טוב

הרב ירון אשכנזי - סדר הברכות ושצריך להתחיל ולסיים בדבר טוב

הרב ירון אשכנזי - כמה אנשים צריכים לעמוד ליד העולה לתורה

הרב ירון אשכנזי - כמה אנשים צריכים לעמוד ליד העולה לתורה

הרב ירון אשכנזי - העולה לתורה יעלה לתיבה בדרך הקצרה וכשירד ילך בדרך הארוכה

הרב ירון אשכנזי - העולה לתורה יעלה לתיבה בדרך הקצרה וכשירד ילך בדרך הארוכה

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - כמה פסוקים יש לקרוא לכל הפחות בקריאת התורה

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - כמה פסוקים יש לקרוא לכל הפחות בקריאת התורה

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - סדר העולים לקרוא בתורה

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - סדר העולים לקרוא בתורה

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - האם מותר להביא ספר תורה לבית חתנים או בית אבלים וכדומה

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - האם מותר להביא ספר תורה לבית חתנים או בית אבלים וכדומה

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - שנים מקרא ואחד תרגום

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - שנים מקרא ואחד תרגום

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - סדר העולה לתורה כיצד ינהג

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - סדר העולה לתורה כיצד ינהג

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - שאין לסיים העליה כשיש פחות מג' פסוקים לסוף הפרשה

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - שאין לסיים העליה כשיש פחות מג' פסוקים לסוף הפרשה

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - המשך הדינים אם דילגו פסוק אחד ושלא יסיים קריאה כשיש פחות מג' פסוקים

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - המשך הדינים אם דילגו פסוק אחד ושלא יסיים קריאה כשיש פחות מג' פסוקים

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - המשך  הדין אם דלגו פסוק

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - המשך הדין אם דלגו פסוק

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - אם דילגו פסוק אחד בשני וחמישי או שבת כיצד ינהגו

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - אם דילגו פסוק אחד בשני וחמישי או שבת כיצד ינהגו

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - המשך דיני הפטרה

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - המשך דיני הפטרה

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - האם מותר להביא ספר תורה לבית חתנים או בית אבלים וכדומה

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - האם מותר להביא ספר תורה לבית חתנים או בית אבלים וכדומה

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - דיני הפטרה

הלכה יומית - הרב ירון אשכנזי - דיני הפטרה

עמוד 1 מתוך 2

אקטואליה בהלכה

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

Please enable the javascript to submit this form