האם מותר להוציא כסף מכספומט בימי חול המועד? הרב אושרי אזולאי

שאלה: האם מותר להוציא כסף מכספומט בימי חול המועד שצריך לתקתק את הקוד סודי וכו', והרי אסור לכתוב בימי חול המועד?

 

תשובה: יש להתיר בזה מב' סיבות. א. כתיבה הדיוט (כתיבה פשוטה) שהיא לצורך המועד שמותר לכתוב (ראה ש"ע סי' תקמה וכ"כ בחוט השני חול המועד עמ' רמט). וגם כאן הוי צורך המועד שנצרך לכסף ב. יש שכתבו שבכלל לא חשיב כתב שלא נרשמים אותיות אלא בזכרון ואפשר למחוק ולתקן ברגע לא נחשב לדבר של קיימא שנאמר שיש כאן מלאכה [ודומה ללוחות של שעוה שמותר לכתוב וכמו שכתב הרמ"א בסי' תקמה ס"ז. וראה בשש"כ פס"ו הע' ריא. וכ"כ עוד כמה פוסקים. וכ"פ בילקו"י (כיבוד אב ואם עמ' רנב), ושאין איסור גם על הוצאת החומר במדפסת דחשיב מעשה הדיוט לצורך המועד. וכן שמעתי ממרן הראש"ל הגאון ר' יצחק יוסף שליט"א. וכ"פ בחזו"ע במפורש (יום טוב, עמ' רד בבאו'). ע"ש]. הלכך למעשה מותר להוציא כסף מכספומט בימי חול המועד ואין לחוש בזה לא לאיסור כתיבה. וכן אף שיוצא נייר עם פירוט החשבון אין בזה שום חשש.

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form