הרואה את חבירו שחביב עליו לאחר ל' יום ושמח בראייתו, האם צריך לברך?
האם מותר לתת לגוי פירות הקדושים בקדושת שביעית?
האם מותר לתת פירות שביעית לתינוק שמפורר את הפרי?
עצמות שהתבשלו עם ירקות קדושים בקדושת שביעית, האם צריך לנהוג קדושה בעצמות?
האם מתפללים תפילת הדרך גם בטיסות?
מה מברכים על פסק זמן?
עד מתי אני יכול עדיין לברך ברכת אשר יצר?
מה מברכים על אבוקדו?
יש לפניו תפוז ובננה, האם יקדים את הבננה?
אכל פירות משבעת המינים ומסתפק אם בירך ברכה אחרונה, מה יעשה?
מסתפק אם בירך ברכות התורה, האם צריך לחזור ולברך?

עמוד 2 מתוך 2

עדכונים מאתר קו ההלכה

כל מה שחדש באתר ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form