בית הדין - רחובות

                      בית הדין – "חוקת משפט"
רחובות 

הרכב הדיינים:

 •                                               אב"ד הרב דוד דדון שליט"א
 •            הרב אברהם דוידוביץ שליט"א            
 •            הרב נוריאל בן סימון שליט"א              
 •      הרב עמוס לביא שליט"א       

 מזכיר: הרב יאיר מור

שעות פעילות: יום ב' - 7:00 

כתובת: רחווינר 2 שכונת דניה - רחובות

טלפון: 072-338-7899