בית הדין - כפר סבא

                      בית הדין – "חוקת משפט"
כפר סבא 

הרכב הדיינים:

 •                                               אב"ד הרב חיים והב שליט"א
 •            הרב יואל לראש שליט"א            
 •            הרב משה אדיר שליט"א              
 •      הרב יעקב עמר שליט"א       

 מזכיר: הרב אברהם מיג'אן 

כתובת: רחהכרמל 77 ביהכ"נ שבת אחים

טלפון: 072-338-7899