בית הדין - בת ים

בית הדין – "חוקת משפט"

בת ים 

הרכב הדיינים:

  •                                               אב"ד הרב דוד מלכה שליט"א
  •            הרב משה אדיר שליט"א            
  •     הרב יעקב עמר שליט"א       

 מזכיר: הרב אברהם מיג'אן

כתובת: רח' אהוד קינמון 27 ביהכ"נ זכור לאברהם 

טלפון: 072-338-7899

מייל: [email protected]