בית הדין - בית שמש

                      בית הדין – "חוקת משפט"
בית שמש 

הרכב הדיינים:

 •                                               אב"ד הרב אלחנן פרץ שליט"א
 •            הרב אליהו בוחבוט שליט"א            
 •            הרב משה אדיר שליט"א              
 •      הרב דוד כהן שליט"א       

 מזכיר: הרב שלמה בן עזרא

כתובת - 1: רחנחל שורק 11 בית שמש

כתובת - 2: רח' נחל מטע 6 בית שמש

טלפון: 072-338-7899