מוקד יום הכיפורים - לשאלות הלכתיות בענייני צום יום הכיפורים